Onze missie

Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker. Onze kernwaarden: initiërend, verbindend, ontplooiend en enthousiasmerend. Vind je het leuk om je geluk te beproeven? Ga naar onze website en speel crown of egypt slot machine. Verhoogde winkansen!

Cultuurfonds Ede

Stichting Cultuurfonds Ede is een publiek-privaat fonds dat in 2017 in het leven is geroepen door de gemeente Ede.


Cultuurfonds Ede versterkt de Edese kunst- en cultuursector door de samenwerking binnen de sector te stimuleren en de sector te verbinden met het Edese bedrijfsleven; op die manier maken we gezamenlijk het leefklimaat in de gemeente Ede aantrekkelijker.

Cultuurfonds Ede doet dit door als koepelorganisatie bestaande en nieuwe culturele activiteiten te coördineren, culturele organisatoren, kunstenaars en artiesten te ondersteunen, samenwerkingen te stimuleren en verbindingen te leggen binnen en buiten de kunst- en cultuursector.

 

Activiteiten

Cultuurfonds Ede realiseert haar doelstellingen (de samenwerking binnen de Edese kunst- en cultuursector stimuleren, verbindingen binnen en buiten de sector leggen en de zichtbaarheid van de activiteiten van de sector vergroten) door de volgende activiteiten:

– Oprichting en ondersteuning van Cultuurplatform Ede, een informeel overlegorgaan tussen de 15 grotere culturele organisaties in de gemeente Ede. Het platform komt gemiddeld elke twee maanden bij elkaar

– Starten en onderhouden van een Evenementenkalender voor culturele organisatoren, die elke twee maanden geüpdatet en verspreid wordt.

– Coördinatie van Uitmarkt Ede, in samenwerking met Heideweek Culinair.

– Ondersteuning van Externe Projecten, waarbij Raad van Toewijzing 3x per jaar donaties toekent aan culturele organisatoren. Aanvragen   kunnen ingediend worden door een projectplan met begroting te mailen naar contact@cultuurfondsede.nl. Criteria voor aanvragen zijn via hetzelfde mailadres opvraagbaar.

– Coördinatie van Cinema in het Park, een jaarlijkse buitenbioscoop, in samenwerking met Jongerenraad Ede en Pathé Ede.

– Een jaarlijkse training ondernemerschap voor kunstenaar en artiesten.

– Intermediairsfunctie russen kunstenaars, artiesten, culturele organisaties en het bedrijfsleven.

– Coördinerende functie in het kernteam van het 75 Jaar Vrijheid Ede-project.

– Coördinatie van Vrijheidsfestivals Ede, in samenwerking met Akoesticum, PMHE, gemeente Ede en PEK.

  • Vrijdag 28 augustus 2020 – UITMARKT EDE ONLINE, VIA WWW.UITMARKTEDE.NL, 16.00 -22.00 uur LIVE!!!
  • Vrijdag 11 september, bijeenkomst Raad van Toewijzing, donatie-aanvragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 1 september 2020 via contact@cultuurfondsede.nl, criteria via hetzelfde adres opvraagbaar. 
  • Woensdag 16 t/m zaterdag 19 september – Airborne Filmweek incl. Airborne-expositie, in samenwerking met gemeente Ede en Pathé Ede.
  • Woensdag 20 januari 2021 – Debat (On)Geluk, 19.30 – 21.30 uur, in samenwerking met CHE en PCOB (onder voorbehoud).
  • Vrijdag 16 + zaterdag 17 april 2021 – Vrijheidsfestivals Ede, in Otterlo, Bennekom en op het kazerneterrein Ede, 12.00 uur – 22.00 uur (onder voorbehoud).

Samenwerken?

Cultuurfonds Ede zoekt samenwerking met het bedrijfsleven in Ede en omgeving. Om onze activiteiten en evenementen uit te kunnen voeren, hebben we op alle mogelijke gebieden ondersteuning nodig. Natuurlijk op financieel gebied, maar ook ondersteuning op materieel gebied kunnen we heel goed gebruiken.

Het gaat het om een gelijkwaardige samenwerking, waar alle partijen baat bij hebben en plezier aan beleven. Bedrijven die met  Cultuurfonds Ede samenwerken zullen dan ook altijd nauw betrokken zijn bij de activiteiten die zij ondersteunen. Zij zijn overal bij als speciale gast (incl. meet and greets), zijn zichtbaar bij alle activiteiten, gaan mee in alle publicitaire uitingen en genieten alle voordelen die Cultuurfonds Ede voor hen kan organiseren.

Cultuurfonds Ede heeft al samenwerkingen met:

Neem contact met ons op!

Contact
Sluit Menu